Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje formulaci koncepce svěřených produktů nebo služeb.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • spolupracuje na implementaci nových služeb
 • řeší kompletní životní cyklus jednotlivých služeb
 • sleduje plnění požadovaných parametrů
 • navrhuje a následně realizuje úpravy parametrů služby pro větší spokojenost jejích uživatelů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • koncepční přístup
 • schopnost inovovat
 • schopnost přicházet s nápady
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení