Procesní inženýr

Procesní inženýr hodnotí stav a funkci procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje k inovaci nevyhovující nebo zastaralé výrobní úseky.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • analyzuje pracovní cykly
  • optimalizuje výrobu a materiálové toky
  • účastní se aplikace výsledků výzkumu a vývoje do praxe
  • kontroluje úspěšnost aplikovaných výzkumů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • schopnost inovovat