Přírodovědec

Přírodovědec je člověk, který se věnuje studiu přírodní sféry.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • formuluje hypotézy a vybírá vhodné metody pro výzkum
 • provádí terénní průzkum, měření a sběr vzorků
 • analyzuje data a poznatky z terénních výzkumů
 • provádí rešerši výzkumů ve své zájmové oblasti
 • publikuje výsledky věděcké činnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • komplexní myšlení
 • pečlivost
 • písemné vyjadřování
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích