Právník

Právník poskytuje právní služby, zastupuje klienty v občanskoprávních řízeních, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • sepisuje listiny
 • zpracovává právní rozbory a stanoviska
 • připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob
 • zastupuje zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány
 • eviduje a vykládá právní předpisy
 • mimosoudně vymáhá pohledávky a řeší spory

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • logické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • aktivní přístup