Pracovník výzkumu a vývoje

Pracovník výzkumu a vývoje zajišťuje řešení výzkumných a vývojových úkolů, racionalizuje výrobní technologie a výrobní inovace.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • vyvíjí nové analytické metody
  • provádí provozní a modelové zkoušky
  • ověřuje nové postupy na laboratorních nebo PPV modelech
  • zpracovává výzkumné zprávy, technologické podklady pro studie a projektovou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost přicházet s nápady
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu