Pracovník letového provozu

Pracovník letového provozu řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • udržuje spojení s letadly
  • poskytuje letové informace letadlům a vedoucím směn
  • řeší vzniklé situace s osádkami letadel
  • stará se o zajištění propustnosti vzdušného prostoru
  • dohlíží na minimalizaci zpoždění jednotlivých letů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • samostatnost
  • zvládání zátěžových situací
  • komunikace v cizím jazyce
  • aktivní přístup