Pojistný zprostředkovatel

Pojistný zprostředkovatel má na starost výběr a oslovování potenciálních klientů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • domlouvá se na osobní schůzce s klientem
  • analyzuje aktuální potřeby každého klienta
  • doporučí vhodnou nabídku pojištění podle aktuální situace
  • uzavírá s klientem smlouvy o využívání produktů pojišťoven nebo jejich uzavírání zprostředkovává

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • argumentační schopnosti
  • komunikační dovednosti
  • umění naslouchat
  • uspokojení zákaznických potřeb
  • vyjednávací schopnosti
  • aktivní přístup