Pojistný matematik

Pojistný matematik má na starost provádění pojistně-technických výpočtů včetně matematického modelování.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stanovuje metody výpočtu pojistného a výpočtu pojistné rezervy
 • provádí kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných produktů
 • zjišťuje postačitelnosti pojistného u jednotlivých pojistných produktů
 • poskytuje poradenskou a metodickou činnost
 • zpracovává dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • zodpovědnost
 • komunikační dovednosti
 • objevování a orientace v informacích
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu