Ortoped

Ortoped je chirurgický lékař, který se věnuje specializovanému lékařskému oboru – ortopedii.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zabývá se pohybovým aparátem člověka
  • věnuje se sportovním úrazům a civilizačním chorobám
  • léčí choroby způsobené sedavým zaměstnáním

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích