Online marketing

Pracovník v oblasti online marketingu má na starost přípravu a organizaci marketingových výzkumů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje, organizuje a sleduje reklamní akce online (na internetu)
 • vyhotovuje hodnocení z pohledu jejich efektivity
 • sestavuje plán reklamy a propagace
 • zpracovává koncepční návrhy propagačních akcí
 • vede související dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • písemné vyjadřování
 • prezentační dovednosti