Onkolog

Onkolog po osvojení potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností vykonává preventivní, diagnostickou, terapeutickou a komplexní podpůrnou léčbu u nemocných s nádorovým onemocněním.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • léčí nechirurgickým způsobem nádorová onemocnění
  • léčebně aplikuje ionizující záření – radiační onkologie
  • léčí krevní onemocnění nebo zhoubné nádory

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • zvládání zátěžových situací
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích