Odhadce

Odhadce je zaměřen na určitou odbornou oblast, ve které posuzuje předměty z hlediska jejich hodnoty.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • posuzuje cenu předmětu na základě vlastního odborného posouzení
  • posuzování provádí na místech, kde jsou předměty uloženy
  • kromě odborné znalosti ovládá i předpisy, zákony i vyhlášky

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • samostatnost
  • písemné vyjadřování
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost osvojit si nové dovednosti