Oblastní manažer

Oblastní manažer řídí organizaci, připravuje spolupráce a jedná s klíčovými partnery v kontextu regionu, který je mu svěřený.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • monitoruje trh a vyhledává nové možnosti v konkrétní zemi
 • provádí akvizice nových klientů a připravuje strategie pro průnik na trh
 • zodpovídá za odbyt produktů, servis pro stávající zákazníky a vyhledávání zákazníků nových
 • pravidelně reportuje výsledky na mezinárodní úrovni

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium