Obchodní ředitel

Obchodní ředitel koordinuje a zodpovídá za implementaci a rozvoj obchodní a prodejní strategie společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří a implementuje obchodní strategii firmy
 • rozhodováním o využití různých typů prodejních kanálů nastavuje efektivní prodejní koncept
 • reprezentuje společnost při vytváření a udržování obchodních vztahů a jednání s partnery
 • nastavuje a měří klíčové indikátory výkonu (KPI) v prodejní síti
 • motivuje a hodnotí manažery prodeje
 • uzavírá strategická partnerství v oblasti prodeje s jinými firmami
 • nastavuje prodejní cíle a plánuje výši tržeb firmy

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium