Novinář

Novinář samostatně připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas, televizi a digitální média a zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje jednodušší výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce
 • organizuje a koordinuje vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků
 • vykonává zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • komunikační dovednosti
 • písemné vyjadřování
 • aktivní přístup
 • objevování a orientace v informacích
 • schopnost přicházet s nápady
 • schopnost realizovat nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu