Novinář

Novinář samostatně připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas, televizi a digitální média a zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zajišťuje jednodušší výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce
  • organizuje a koordinuje vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků
  • vykonává zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • kreativita
  • přizpůsobivost (flexibilita)
  • komunikační dovednosti
  • písemné vyjadřování
  • aktivní přístup
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost přicházet s nápady
  • schopnost realizovat nápady
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu