Notář

Do náplně práce notáře patří vykonávání notářských a dalších činností podle zvláštního zákona.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • přijímá listiny a peníze do úschovy
  • může také zastupovat osoby ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu podle zvláštního zákona
  • sepisuje veřejné listiny o právních úkonech
  • ověřuje shodu opisu nebo kopie s originální listinou
  • ověřuje pravost podpisu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • samostatnost
  • aktivní přístup