Nákupčí

Mezi pracovní náplň nákupčího patří zajištění oblasti dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • během své práce vede poptávková řízení
  • vybírá dodavatele a uzavírá s nimi kontrakty
  • vystavuje objednávky a kontroluje dodržování smluvených podmínek při dodávkách
  • analyzuje dodávky z hlediska efektivnosti a dle toho stanovuje případná opatření

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • vyjednávací schopnosti
  • aktivní přístup