Monitor klinických studií

Úkolem monitora klinických studií je příprava a monitoring klinických studií.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • samostatně připravuje a zpracovává příslušné dokumenty týkající se jednotlivých projektů
  • kontroluje dodržování předepsaných pravidel studie a archivace dokumentů
  • vede a zpracovává klinickou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích