Metodik

Pracovní pozice metodika zahrnuje metodické usměrňování v oblasti účetnictví v souladu s platnou legislativou a postupy účtování pro banky, metodickou podporu zavádění nových produktů a procesů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • předkládá metodické návrhy na řešení vzniklých případů dle legislativních a firemních požadavků
 • kontroluje a udržuje směrnice ve výše uvedených oblastech
 • ověřuje správnost účetních postupů a účetních závěrek
 • rozhoduje v případech nestandardních situací
 • zajišťuje jednotné uplatňování metod a pracovních postupů
 • provádí konzultační a lektorské činnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • písemné vyjadřování
 • organizační schopnosti