Medical advisor

Medical advisor má za úkol aktualizovat medicínské informace ohledně svěřených produktů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • má přehled o konkurenčních preparátech
  • jedná s odbornými lékaři participujícími na klinickém výzkumu
  • sleduje jednotlivé klinické studie
  • informuje a podporuje marketingový a manažerský tým v medicínských otázkách

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • sebereflexe
  • komunikační dovednosti
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti
  • objevování a orientace v informacích