Media planner

Media planner zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování media plánů a výběru médií.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • má na starost rozložení reklamního rozpočtu do různých typů nosičů reklamy
  • hodnotí redakční obsah a jednotlivé typy médií
  • navrhuje čas a termíny zveřejňování reklamního sdělení
  • poskytuje přehledy a cenové kalkulace dostupných médií

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • logické myšlení
  • pečlivost
  • písemné vyjadřování
  • aktivní přístup