Matematik

Matematik zkoumá kvantitu, strukturu, prostor a změnu z formálního hlediska.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • vytváří abstraktní entity
  • buduje vztahy mezi těmito entitami
  • formuluje teorie
  • pravdivost teorií odvozuje pomocí matematických důkazů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • logické myšlení
  • pečlivost
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch