Marketingový výzkum

Pracovník marketingového výzkumu na základě vstupních informací provádí výzkumy tržních podmínek a trendů a vnímání a znalosti značek.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • vypracovává odhady budoucího vývoje trhu
  • provádí sběr informací o aktivitách a trendech na trhu
  • formuluje marketingové strategie
  • identifikuje příležitosti pro jednotlivé trhy a produkty

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • komunikační dovednosti
  • schopnost empatie
  • koncepční přístup