Marketingový ředitel

Marketingový ředitel vytváří a zodpovídá za marketingovou strategii firmy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • podílí se na oblastech produktového managementu, marketingové komunikace, distribučních kanálů a zákaznické péče a nebo za ně přímo zodpovídá
 • navrhuje rozpočet a mediální plán marketingové komunikace
 • náplní práce je mimo jiné také monitoring a analýza trhu, vývojových trendů a konkurence
 • realizuje výzkumy a průzkumy trhu i zákazníků
 • na jednáních s obchodními partnery reprezentuje společnost
 • je zodpovědný za public relations a společenské vnímání firmy

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium