Manažer řízení rizika

Manažer řízení rizika provádí posuzování pojistných rizik a zajišťuje metodickou činnost v této oblasti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • odborně posuzuje a oceňuje rizika
 • provádí metodickou a poradenskou činnost
 • analyzuje jednotlivá rizika
 • předkládá návrhy opatření k minimalizaci potenciálních rizik
 • kontroluje ochranná a zabezpečovací zařízení
 • vypracovává související dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • prezentační dovednosti
 • koncepční přístup
 • kritický pohled