Manažer prodejního týmu

Manažer prodejního týmu vede tým prodejců a řídí jeho prodejní aktivity.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří a vede vlastní tým
 • rozšiřuje, rozvíjí a motivuje celý tým
 • řídí aktivity jednotlivých obchodních zástupců
 • poskytuje podřízeným zpětnou vazbu a školení
 • motivuje a průběžně hodnotí obchodní zástupce vzhledem k jejich činnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • samostatnost
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • organizační schopnosti
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium