Manažer kvality

Manažer kvality je zodpovědný za management kvality ve společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • stanovuje a optimalizuje procesy managementu kvality v celé organizaci
 • vytváří interní směrnice a normy kvality a zajišťuje jejich dodržování
 • řídí proces budování, udržování a rozvoje systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů
 • prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality
 • vede a řídí zaměstnance
 • jedná s externími partnery a dodavateli
 • tvoří podklady, zprávy a reporty pro vedení organizace

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • logické myšlení
 • komunikační dovednosti
 • kritický pohled
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu