Manažer klinických studií

Manažer klinických studií má na starost ověřování bezpečnosti a účinnosti nových léků.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • realizuje, koordinuje a organizuje klinické studie v různých fázích
  • koordinuje interní tým
  • konzultuje spolupráci s externími partnery nebo dodavateli

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti