Logoped

Logoped se zabývá logopedickými, etopedickými a somatopedickými vyšetřeními a na jejich základě napravuje zjištěné poruchy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • při nápravách spolupracuje s rodiči postižených dětí a mládeže
 • spolupracuje se školami a školskými nebo zdravotnickými zařízeními
 • vede výcvikové a další programy osobnostního rozvoje postižených jedinců
 • vytváří koncepce, metodiky a postupy speciálněpedagogických a poradenských služeb
 • studuje nové poznatky v oboru a zavádí je do speciálněvzdělávacích a nápravných programů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • umění naslouchat
 • kritický pohled