Logistik

Logistik zajišťuje činnost v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně-přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • navrhuje optimální způsob dopravy a dopravní prostředky
  • stanovuje harmonogram nasazení a využití těchto prostředků
  • ovlivňuje optimální paletizaci a kontejnerizaci v dopravním procesu a pro skladování
  • navrhuje organizaci přísunu optimálního množství surovin
  • stará se o uspořádání výrobního procesu
  • spolupracuje při tvorbě plánu výroby
  • zpracovává podklady pro cenové kalkulace

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • přizpůsobivost (flexibilita)
  • komunikační dovednosti
  • organizační schopnosti