Likvidátor pojistných událostí

Likvidátor pojistných událostí prošetřuje škody, které utrpěli klienti různých pojišťoven, a zpracovává návrhy na jejich odškodnění.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • přijímá a vyřizuje hlášení škod
 • jedná s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány
 • zajišťuje zpracování odborných a znaleckých posudků
 • navštěvuje místa pojistných událostí
 • určuje rozsah škod
 • navrhuje postihy (regresy) v souvislosti s likvidací pojistné události
 • posuzuje, zda byly splněny podmínky pojistné smlouvy pro vyplacení odškodného

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • řešení konfliktů
 • kritický pohled