Laborant

Laborant se ve své práci zabývá prováděním speciálních laboratorních vyšetření, identifikuje vzorky biologického materiálu pro laboratorní činnost.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí odběry krve a biologického materiálu
  • připravuje materiál nutný pro laboratorní a diagnostickou činnost
  • zajišťuje zpracování vzorků biologického materiálu
  • zavádí nové laboratorní metody

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • aktivní přístup
  • kritický pohled
  • schopnost inovovat