Kurátor

Kurátor zabezpečuje správu sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří, vědecky zpracovává i zprostředkovává sbírky přírodních a humanitních věd
 • koordinuje výsledky vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru
 • stanovuje optimální podmínky pro ukládání jednotlivých sbírkových předmětů
 • prezentuje jednotlivé předměty na expozicích a výstavách
 • vede dokumentaci a evidenci jednotlivých sbírek

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • aktivní přístup
 • objevování a orientace v informacích