Kouč

Mezi pracovní náplň kouče patří podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • podporuje klienta při osobním a profesním rozvoji
 • stanovuje vhodné koučovací techniky a postupy v procesu koučování
 • snaží se studovat nové poznatky ze svého oboru a aplikovat je do své práce
 • ve spolupráci s personálním oddělením implementuje proces koučinku do organizace
 • neméně důležité je vyhodnocování efektivity procesu koučování

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • objevování a orientace v informacích
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • schopnost motivovat druhé