Korektor

Korektor upravuje texty tak, aby byly soudobě jazykově, terminologicky a stylisticky správné.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • porovnává předložené texty s rukopisy a provádí jejich opravy
  • spolupracuje s technickými redaktory a s autory při tvorbě a stavbě scénáře
  • podílí se na tvorbě nových termínů při překladech z cizího jazyka

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • zvládání zátěžových situací
  • týmová práce