Kontrolor

Kontrolor připravuje podklady pro kontrolní činnost.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • organizuje a zajišťuje kontrolní akce
  • prošetřuje oznámení a stížnosti a následně je vyřizuje
  • navrhuje dílčí závěry z kontrolních akcí
  • provádí zpracování příslušných protokolů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • koncepční přístup
  • kritický pohled