Konstruktér

Konstruktér zhotovuje projektové dokumentace nebo koordinuje jejich zhotovování s odbornými útvary.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje autorský dozor pro stavby
 • provádí části projektové dokumentace s vysokou technickou náročností
 • zajišťuje provozní návaznosti, časový průběh, popř. rozpočet
 • řídí skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů
 • zakresluje skutečné provedení staveb
 • zajišťuje inženýrskou činnost
 • jedná s úřady a správci sítí – požadavky následně zapracovává do projektů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • logické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • kritický pohled
 • schopnost osvojit si nové dovednosti
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení