Knihovník

Pracovní náplní knihovníka je samotné zajišťování chodu knihovny, organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální i regionální působností.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí správná uspořádání katalogů podle standardů a stanovených metodik
  • reviduje knihovní sbírky
  • zajišťuje vnitrostátní meziknihovní služby v knihovnách
  • provádí knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • tvůrčí přístup
  • komunikační dovednosti
  • objevování a orientace v informacích
  • organizační schopnosti