Jednatel

Jednatel je role daná českým právem, slouží k zastupování společnosti danou osobou s možností jednat a uzavírat jménem společnosti smlouvy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zodpovídá za řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti
 • stanovuje firemní strategie a rozpočty
 • jedná s klíčovými zákazníky a strategickými partnery
 • zastupuje společnost vůči úřadům a zahraniční centrále

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé