IT security specialist

IT security specialist analyzuje, hodnotí a navrhuje opatření v oblasti informační bezpečnosti, bezpečnosti ICT a IS proti zjištěným rizikům.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vypracovává koncepční řešení, která zvyšují bezpečnost
 • řeší aktuální problémy při používání zabezpečení přímých komunikačních a prodejních kanálů
 • zaměřuje se na využívání přímých kanálů (internet, telefonický prodej aj.)
 • dohlíží na dodržování navrhnutých bezpečnostních opatření

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • řešení konfliktů
 • koncepční přístup
 • objevování a orientace v informacích
 • schopnost poučit se z chyb a analyzovat neúspěch