IT ředitel

Ředitel IT oddělení má na starosti stanovení strategických vizí, formulaci systémových požadavků organizace (SW, HW, struktura IT, zabezpečení).

Typické činnosti a pracovní náplň

 • analyzuje vývoj a nové trendy v oblasti IT
 • hodnotí efektivnost hospodaření a výkonnost útvaru
 • analyzuje informační systémy a jejich spolehlivost a výkonnost
 • reprezentuje společnost na jednáních s dodavateli informačních technologií a dalšími subjekty
 • rozhoduje o technologické platformě společnosti
 • řídí vztah s dodavateli v případě IT outsourcingu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium