IT konzultant

IT konzultant soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšování provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zajišťuje rozbory a analýzy pro technické projekty
  • provádí technickou údržbu počítačových systémů
  • udržuje další atypická zařízení výpočetní techniky

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • argumentační schopnosti
  • prezentační dovednosti
  • aktivní přístup
  • organizační schopnosti
  • schopnost přicházet s nápady
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu