IT analytik

IT analytik analyzuje požadavky procesů a potřeb a podle toho navrhuje schematické diagramy částí informačních systémů a jejich celků.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • analyzuje technické provedení
 • zkoumá funkční požadavky a legislativní podmínky
 • vede podrobnou technickou dokumentaci
 • formuluje datové struktury
 • definuje rozhraní
 • specifikuje důležité výkonnostní testy

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • argumentační schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu