Inspektor

Inspektor provádí kontrolní činnost na úseku státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví v působnosti oblastního orgánu státní správy na úseku České školní inspekce.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí státní kontroly dodržování právních předpisů
  • zajišťuje veřejnoprávní kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu
  • podílí se na analýze výsledků kontrolní činnosti inspektorátu v oblasti BOZP a PO

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích