HR ředitel

HR ředitel formuluje a řídí personální politiku společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • rozhoduje o strategickém plánování oblasti řízení lidských zdrojů
 • nastavuje klíčové indikátory výkonu (KPI) v oblasti lidských zdrojů
 • schvaluje metodiky náboru, školení, odměňování zaměstnanců a motivačních programů
 • je zodpovědný za doržování pracovněprávních předpisů ve firmě
 • podílí se na tvorbě firemní kultury

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • umění naslouchat
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium