HR business partner

HR business partner je pracovní pozice, na které jsou HR procesy řízeny jako integrální součást řízení společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří koncepce v oblasti vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • spolupracuje s managementem společnosti při řešení strategických otázek
 • řídí větší skupinu zaměstnanců zodpovědných za realizaci jednotlivých HR aktivit
 • zodpovídá za dodržování pracovněprávní legislativy napříč společností
 • zodpovídá za dodržování pravidel firemní kultury, podporuje její přijetí všemi zaměstnanci společnosti
 • podílí se na tvorbě finančního plánu společnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • strategické myšlení
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • koncepční přístup
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu
 • schopnost motivovat druhé