Historik

Historik je povolání, které se věnuje studiu a zkoumání dějinných událostí.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zkoumá podmínky a faktory, které ovlivňují vývoj lidské společnosti a její sociální chování
  • může se zaměřit na různé oblasti – politické, ekonomické, kulturní apod.
  • vyhledává, analyzuje a hodnotí historické prameny nebo dramatické texty

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • komplexní myšlení
  • pečlivost
  • koncepční přístup
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích