Herec

Herec podle dramatického textu interpretuje role tvůrčím způsobem – vypráví, přednáší v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu nebo na jiných audiovizuálních nosičích.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • studuje si odpovídající roli, následně ji umělecky ztvární
 • při spolupráci s režisérem svou roli na zkouškách kombinuje s ostatními herci
 • kromě samotného hraní sem patří i vodění či mluvení loutek
 • do jeho pracovní náplně patří i četba prozaických nebo dramatických textů
 • recituje poezii a prózu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • týmová práce
 • schopnost realizovat nápady