Grafik

Grafik se stará o výtvarné a grafické zpracování propagačních materiálů, reklamních podkladů nebo dalších elektronických fotografií nebo obrazů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • skicuje první návrhy, postupně je upravuje až do výsledného precizního produktu
 • grafické zpracování provádí podle celkové koncepce v jednotném duchu
 • zpracovává návrhy webových stránek, bannerů, inzerce, billboardů, vizitek a dalších vizuálů
 • bere v úvahu grafické zpracování, vizuální styl, kompozici a rozvržení jednotlivých prvků (velikost a typ písma)
 • k výsledným grafickým návrhům zpracovává grafický manuál (dokumentaci)

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • schopnost přicházet s nápady
 • schopnost realizovat nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu