Geolog

Geolog provádí geologický, geomorfologický a krajinně-ekologický výzkum a monitoring na určitém území.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • řídí monitoring a sanace skalních objektů
  • provádí výzkumné práce v rámci odborných činností
  • zabezpečuje poradenskou, metodickou a znaleckou činnost geologie
  • spolupracuje při formulování stanovisek k územně plánovacím dokumentacím

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • aktivní přístup
  • kritický pohled